نام کامل:پویان اسکندری,نام مستعار:Havacellulose.آدرس سایت:www.www.havacellulose.com.همکاران:soomar63.com
5 از 5

مرا بخاطر بسپار

ورود
شرکت هواسلولز (1).jpg
شرکت هواسلولز (2).jpg
شرکت هواسلولز (3).jpg
شرکت هواسلولز (4).jpg
شرکت هواسلولز (5).jpg
شرکت هواسلولز (6).jpg
شرکت هواسلولز (7).jpg
شرکت هواسلولز (8).jpg
شرکت هواسلولز (9).jpg
شرکت هواسلولز (10).jpg
شرکت هواسلولز (11).jpg
هواکش مولتی فن در گلخانه.jpg
پد سلولزی در سیستم خنک کننده .jpg
پد سلولزی در مرغداری.jpg
پد سلولزی در گلخانه.jpg
پد و سیرکولاتور در گلخانه.jpg